Systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům probíhá pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW – automaticky a on-line, ale pouze na pokyn sportovce.

Systém obsahuje anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a laboratorních vyšetření i výsledky vyšetření zobrazovacími metodami, doporučení, předepsané i vydané léky. Systém umožňuje sportovci vkládat své vlastní informace, případně komentovat záznamy vložné zdravotnickými pracovníky. Bezpečnost dat je na 1. místě.

Trénink
 • Zápis naměřených hodnot při tréninku
 • Vlastní poznámky k zdravotnímu stavu a kondici
 • Sdílení poznámek se sportovním lékařem
Pravidelné kontroly u sportovního lékaře
 • Sportovní anamnéza
 • Záznam předepsané medikace
 • Notifikace expirující sportovní prohlídky
Dopingová kontrola
 • Seznam zakázaných látek
 • Online kontrola předepsané medikace
Trénink dle lékařského doporučení
 • Práce na slabých stránkách sportovce
 • Zvýšení sportovního výkonu
 • Snižování rizika zranění
Bolest a zranění
 • Online komunikace s lékařem
 • Emergentní dataset pro vážná zranění
Vyšetření
 • Informovanost lékařských pracovníků
 • Urychlení procesu vyšetření
 • Napojení na ePACS
Výsledky screeningových vyšetření
 • Sportovec má své výsledky vždy v aplikaci
Léčba, rehabilitace
 • Zvýšení efektivnosti rehabilitace
 • Sdílení dat mezi lékaři a fyzioterapeuty
 • Online kontrola průběhu rehabilitace lékařem
Návrat k tréninku
 • Sportovec je připraven k plné zátěži
 • Průběh léčby plně zdokumentován

Zaujal vás systém ALL-IMP?