Analytické nástroje

Základní myšlenkou systému ZDRAVEL je ukládat a zobrazovat zdravotní záznamy pacienty v reálném čase. Velkou hodnotu ale přináší možnost statisticko-lékařských analýz nad anonymizovanými daty, které jsou uloženy v naší databázi. Společnost CECG a.s. nabízí jak tvorbu samotných analytických nástrojů, tak analýzy na zakázku dle Vašeho přání.

Bezpečnost na prvním místě

Práce nad databází musí probíhat bez možnosti propojit určité diagnózy s konkrétním pacientem, a proto můžeme zaručit, že veškerá data použitá pro analytické systémy jsou stoprocentně anonymní. Zároveň dbáme na to, aby se žádná data nedostala do nepovolaných rukou.

Spolupráce se studenty a výzkumnými pracovníky

Díky bohaté databázi dat a možnosti pracovat s vysoce strukturovanými daty spolupracuje společnost CECG a.s. s akademickými profesionály, kteří mohou svůj klinický výzkum učinit daleko efektivnější a s vysokou přidanou hodnotou. Jejich výsledky pak mohou odhalit nové, dosud nepublikované, závislosti mezi jednotlivými diagnózami, fyziologickými hodnotami nebo sociálními vlivy.

Analýza na zakázku

Zajímá Vás, jaký je dopad preventivních programů, efekt sedavé práce na zdravotní stav obyvatel nebo jaký business model v dané oblasti zdravotnictví aplikovat? Vaší fantazii se meze nekladou, naši analytici na základě anonymizovaných dat mohou pomoci s různými problémy nebo plány, kterým Vaše společnost, zdravotní zařízení nebo pojišťovna čelí. Na základě Vašeho zadání vytvoříme model, který Vám pomůže se rozhodnout správně.

Zaujala Vás nabídka našich služeb?
Rádi s Vámi probereme další detaily